Tabulka růstových cyklů podle tarotu

- je vypracovaná ode dne Vašeho narození do 100 let, zasílám k možnosti tisku e-mailem ve formátu PDF. Cena je 50,-- Kč.